Accelera Networks

Špecialista na monitorovacie riešenia

O nás

Informácie o spoločnosti

Predmet činnosti

Hlavnou pôsobnosťou spoločnosti je správa IT systémov a vývoj softvérových aplikácií, vývoj systémov automatizácie budov a laboratórnej elektroniky. Spoločnosť pôsobí na trhu od roku 2006.

Skúsenosti

Naši experti majú dlhodobé skúsenosti z veľkých nadnárodných spoločností ako sú HP, AT&T, Bank of America, Erste Group, FirstData, Deutsche Telekom a ďalších, v rovnakých oblastiach pôsobnosti. V oblasti vývoja softvéru a správy IT sa držíme agile a lean metodík. Máme skúsenosti so zavádzaním PCI Compliance a ďalších bezpečnostných štandardov.

Stavba serverov, dátovej a sieťovej infraštruktúry

Fungujúce servery so zárukou

Vypracujeme návrh podľa Vašich požiadaviek, zložíme potrebný hardvér, nainštalujeme, nasadíme softvér a nastavíme konfiguráciu, a za Vás sa o ne každodenne postaráme, aby stále fungovali za určených podmienok počas celého životného cyklu.

Aký server postaviť?

Kvalita

Rôznorodosť foriem

Špecialita šéfkuchára

Našimi osvedčenými komponentami, s ktorými pracujeme vyše 10 rokov, je otvorený softvér, ktorý je nezaťažený licenčnými poplatkami a obmedzeniami, s dlhodobou podporou OS (aktualizácie počas 3-5 rokov), vždy s možnosťou ďalšieho upgrade na novšiu, podporovanú verziu OS na báze GNU/Linux a OpenBSD a aplikácií, za rovnakých licenčných podmienok.

Dodávame spoľahlivý a otestovaný hardvér a softvér od renomovaných dodávateľov. Dodávame najrôznejšie aplikačné a databázové servery, založené takmer výhradne nabáze otvoreného softvéru, ako aj rôzne sieťové služby, napr. DHCP, DNS, proxy, firewally, VPN. Podľa požiadaviek dodávame servery samostatne, či v konfigurácii redundancia, load balancing, failover a ďalších.

Dodávame fyzické servery, virtualizované inštancie, ako aj hotové cloudové riešenia na báze hypervízorov KVM a VMware, a iné modely (IaaS, PaaS, SaaS, a pod.). V oblasti cloudu podporujeme všetkých významných poskytovateľov virtualizačných prostredí. Prevádzkujeme tiež vlastnú virtualizačnú infraštruktúru.

Špecialitou sú u nás vysoko dostupné firewally a load balancery na báze OS OpenBSD v režime failover (master/slave), ktoré umožňujú pri výpadku pokračovať bez straty TCP spojení, a ktoré sa osvedčili ako veľmi stabilné a bezpečné v prostredí veľkých podnikov a u náročných zákazníkov.

Dohľad

Prevádzka serverov, sieťovej infraštruktúry a zariadení

Monitoring

Umožní riešiť problém skôr, než naň prídu Vaši zákazníci

Súčasťou nášho dohľadu je prevádzka dohľadového a performančného monitoringu serverov, desktopov, sieťových prvkov a iných zariadení. Našim monitoringom umožňujeme merať dostupnosť služieb, výkonnosť operačných systémov (CPU, RAM, disky, sieťové rozhrania), aplikácií (procesy, logy), sieťovej dostupnosti (vrátane detekcie DoS útokov), virtualizácie.

Podpora systémov a sieťových protokolov

Sme okamžite schopní monitorovať komunikáciu štandardnými protokolmi TCP, ICMP, SNMP, SSH, TLS, a ďalšími. Náš monitoring dokáže automaticky monitorovať diskové oddiely, sieťové rozhrania, VMware cloud. Na objednávku vyvíjame vývoj monitorovacích nástrojov na mieru. Sieťové prvky sa môžu nachádzať v internete, alebo v lokálnych sieťach, kedy sú monitorované pomocou monitorovacej sondy, ktorá zasiela zozbierané údaje na naše servery bezpečným kanálom. Samotná sonda je tiež monitorovaná, a je schopná zbierať údaje aj počas výpadku pripojenia do internetu.

Eskalačné možnosti

Je možné vytvoriť viacúrovňové eskalácie na základe rôznych notifikačných kritérií. Štandardne podporujeme notifikáciu formou emailov, SMS správ a XMPP/Jabber instant messagingu. Náš systém umožňuje integráciu s inými notifikačnými platformami.

Forwarding a spracovanie logov

Pružný analytický nástroj pre prácu s diagnostickými správami

Naša infraštruktúra umožňuje spracovávať a zasielať systémové a aplikačné logy na externé úložisko s možnosťou jednoduchého vyhľadávania a analýzy dát. Takýmto spôsobom je možné sledovať a zaznamenávať napr. pokusy o prihlásenie, analyzovať prístupové záznamy na úrovni firewallu, aplikácie, či terminálu, analyzovať chyby aplikácií a Java stack trace výpisy, post mortem analýzu a podobné prípady, založené na sledovaní logov. V prostredí bánk, webových shopov a ďalších prípadoch je na požiadanie možné zabrániť výskytu citlivých údajov pomocou anonymizácie údajov priamo pri zdroji.

Konfiguračný manažment

Platforma, ktorá umožňuje aktívne predchádzať problémom v prevádzke.

Vďaka nášmu riešeniu sme schopní dať záruku na vysokú dostupnosť v súlade s dohodou typu SLA.

Definícia

Správa konfigurácie je služba, ktorá umožňuje dlhodobé udržiavanie želaného stavu sieťových prvkov na sieťovej, systémovej a aplikačnej úrovni. Týmto rozumieme nielen stav inštalácie softvéru, ale aj nastavenie operačného systému, bežiacich služieb, správneho nastavenia firewallu, požívateľských kont, prístupových kľúčov, existencie súborov so správnymi prístupovými právami a podobne.

Vlastnosti

Jeho veľkou prednosťou je tiež záloha a rýchla obnova konfigurácie zo zálohy v prípade zlyhania hardvéru, či operačného systému. Ďalšou možnosťou je extrémne rýchle pridanie dodatočných výpočtových kapacít do prevádzky na základe už vytvorenej konfigurácie. Naše riešenie poskytuje tiež neobmedzenú a zálohovanú históriu zmien konfigurácie v čase pre potreby auditu, dokumentácie, obnovy dát, forenznej analýzy a podobne.

Zálohovanie a obnova dát

Stratili ste už niekedy drahocenné dáta?

Hardvér sa kazí a ľudia robia chyby

Tak ako všetko v prírode, aj dáta podliehajú nezvratnému procesu starnutia, či digitálnej hnilobe (angl. bit rot). Poskytujeme službu pravidelného zálohovania dát na lokálne a cloudové úložiská, pričom sa postaráme o bezpečnosť a šifrovanie zálohovaných dát. Kritickou a nedeliteľnou súčasťou Disaster Recovery (D/R) procesu sú pravidelné skúšky správnosti opačného procesu obnovy dát.

Legislatíva

Ku každej zákazke zálohovania a obnovy dát je súčasťou dodávky ktorú pre Vás vypracujeme aj dokumentácia zálohy a obnovy dát v súlade s platnou legislatívou.

Čo sa stane zajtra s Vašimi dátami?

Neodvážite sa vypnúť staré systémy? Máte pokazený disk v starom kritickom systéme? Dodávateľ softvéru ukončil podporu? Čo sa stane s kontinuitou výroby, keď o 10 rokov už nebude existovať hardvér či softvér na ich prečítanie ? Poskytujeme konzultácie a riešenia, ktoré umožnia prečítať Vaše mission critical dáta teraz, alebo v budúcnosti. Máme skúsenosti so záchranou údajov z pokazených médií na rôznych súborových systémoch a hardvérových riešeniach, od USB kľúčov a HDD po RAID diskové polia.

Vývoj aplikácií a softvérová integrácia

Neviditeľné kolieska, ktoré hýbu svetom

Vývoj softvéru

Podľa dohodnutej špecifikácie vytvárame webové aplikácie, ako aj aplikácie pre operačné systémy Android, iOS, Windows, Mac, Linux. Okrem očakávanej funkčnosti dávame dôraz na dobrú použiteľnosť (UX dizajn) používateľských rozhraní a kvalitné vizuálne spracovanie. Aplikácie dodávame so zárukou a čitateľnou dokumentáciou.

Životný cyklus aplikácií

V rámci správy životného cyklu aplikácií poskytujeme infraštruktúru pre automatické dodávky online aplikácii, známe tiež pod pojmom “continuous deployment”. Pri tomto scenári je pri každom dodaní novej aktualizácie softvéru od tretích strán, spustený automatický preklad (build), a následne je online aplikácia aktualizovaná s nulovým výpadkom postupným nasadením na jednotlivé servery, ktoré sú dočasne vyňaté z prevádzky. Následne sú o stave dodávky automaticky informovaní správcovia systémov, vývojári a iné osoby.

Softvérová integrácia

Ak už existuje vyhovujúci softvér, ktorý je možné prispôsobiť požiadavkám zákazníka, poskytujeme služby systémovej integrácie a podpory Open Source softvéru.

Konzultácie v oblasti otvoreného softvéru a online služieb

Neviete si poradiť s problémom v IT? Nájdeme ekonomicky vhodné riešenie.

Na požiadanie poskytujeme konzultačné stretnutia ohľadom architektúry informačných systémov. Našou silnou stránkou sú aplikačné servery, sieťové služby, bezpečnosť IS/IT, vysoká dostupnosť, ochrana pred DoS útokmi, bezpečnosť, kryptografia a ďalšie súvisiace oblasti. Tiež Vám poradíme s PCI compliance, ITIL, s nastavením IT procesov, IT architektúrou a v súvisiacich oblastiach.

Kontaktné údaje

Potrebujete sa s nami skontaktovať?

Názov a sídlo spoločnosti

Accelera Networks s.r.o.

Štvrť SNP 126/12

914 51 Trenčianske Teplice

Kancelária

office@accelera-networks.com

tel. +421(0)32/370-0030

Za spoločnosť koná

Ing. Izabela Medovarská, PhD.

tel. +421(0)911/644-220

Ďalšie údaje

Bankové spojenie:

SK14 8330 0000 0021 0032 8328

IČO 36361623

IČ DPH / VAT ID 2022190313